Länkar

REV, Riksförbudet Enskilda Vägar http://www.revriks.se/

 

Enskild Väghållning http://publikationswebbutik.vv.se/upload/1654/88413_enskild_vaghallning.pdf

 

Lag (1973:1150) Om Förvaltning Av Samfälligheter (SFL) http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-1973-1150/

 

AnläggningsLag (1973:1149) (AL) http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-1973-1149/

 

Huddinge Naturguide http://www.huddinge.se/sv/natur/

 

Hundbaden vid Gömmaren http://www.huddinge.se/sv/natur/friluftsliv/bad/gommaren/gommarens-hundbad/

 

Naturskyddsföreningen Huddinge http://www2.naturskyddsforeningen.se/kretsar-lan/stockholm/huddinge/