Nyheter!

Protokoll från årsmötet 2022

Här kan du läsa protokollet >>>

Protokoll från årsmötet 2021

Här kan du läsa protokollet >>>


Protokoll från årsmötet 2020

Här kan du läsa protokollet >>>


Protokoll från årsmötet 2019 kan laddas ner här >>>


 
 

Inga förkunskaper behövs, men ett visst intresse är att föredra.

Styrelsen har ca 10 möten om året.

Skötseln omfattar: körbanor med diken och slänter, mötes-och vändplatser samt utrymmen som behövs för vägens skötsel och bestånd. Bilvägarna skall hållas farbara för motorfordon året om.

Vi som sitter i valberedningen kommer även att gå runt under våren och höra oss för om intresse för att vara med i styrelsen finns. Om du vill nominera någon så ska personen vara tillfrågad, och man kan även nominera sig själv. 

 Det kommer även att stå på föreningens hemsida.

Wwwglomstasamfallighet.se

Det går också bra att lägga ett brev i brevlådan Barrskogsstigen 12.

Nomineringsstopp den 15/5-22

Maila om du vill vara med till: yvonne.wahlstrom@telia.com

Yvonne Wahlström och Birgitta Ahnelöv

Valberedning