Nyheter!

Nu även på facebook

Ny facebook-sida för samfällighetsföreningen! Gå gärna med för snabbare och smidigare kommunikation mellan alla medlemmar och styrelsen

https://www.facebook.com/groups/3090924667815934

Protokoll från årsmötet 2022

Här kan du läsa protokollet >>>

Protokoll från årsmötet 2021

Här kan du läsa protokollet >>>


Protokoll från årsmötet 2020

Här kan du läsa protokollet >>>


Protokoll från årsmötet 2019

Protokoll från årsmötet 2019 kan laddas ner här >>>


 
 

Styrelsen behöver två nya Suppleanter

Styrelsen har ca 10 möten om året.

Inga förkunskaper behövs, men ett visst intresse är att föredra.

Skötseln omfattar: körbanor med diken och slänter, mötes-och vändplatser samt utrymmen som behövs för vägens skötsel och bestånd. Bilvägarna skall hållas farbara för motorfordon året om.

Vi som sitter i valberedningen kommer även att gå runt under våren och höra oss för om intresse för att vara med i styrelsen finns. Om du vill nominera någon så ska personen vara tillfrågad, och man kan även nominera sig själv. 

 Det kommer även att stå på föreningens hemsida.

Www.glomstasamfallighet.se

Valberedningen