Riktlinjer för behandling av personuppgifter

Glömsta samfällighetsförening Org.nr 717904-5617

Huddinge 2018-05-14
RIKTLINJER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgiftsansvarig

Styrelsen för Glömsta samfällighetsförening är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas inom ramen för samfällighetsföreningens verksamhet. Aktuella styrelsemedlemmar framgår av föreningens hemsida och protokoll från årsstämman.

Vilka personuppgifter behandlar vi Medlemsregister:

 • Fastighetsbeteckning
 • Fastighetsadress
 • Andelstal
 • Namn och postadress för samtliga ägare till respektive fastighet

  Debiteringslängd:

 • Fastighetsbeteckning
 • Fastighetsadress
 • Andelstal
 • Namn på samtliga ägare till respektive fastighet

  Hur behandlar vi uppgifterna

  I manuella pärmar och på dator. Styrelsen ser fortlöpande till att uppgifterna är uppdaterade. Uppgifterna i registren används enbart för internt bruk. Styrelsen har säkerställt att personuppgifter i föreningens register inte sprids till obehöriga.

  Hur länge sparas uppgifterna

  Personuppgifter om medlemmarna sparas i medlemsregistret så länge personerna är anslutna till föreningen gemensamhetsanläggning. Debiteringslängd kommer att sparas i 10 år från dagen för stämman med hänsyn till reglerna om allmän preskription.

page1image11080page1image11240page1image11400page1image11560