Styrelse

Styrelsen består av:
John Eldridge – ordförande
Henrik Färlin – sekreterare
Lars Wahlström – kassör
Robert Johansson – vägfogde
Karl Svanberg – ledamot
Pia Svensson – suppleant
Irina Dichenkova – suppleant
Revisorer:
Krister Larsson
Ulla Björkström
Revisorssuppleanter:
Stefan Langendorf
Jeanette Dässman
Du är välkommen att kontakta styrelsen genom att skicka ett mail till: styrelsen@glomstasamfallighet.se