Styrelse

Styrelsen består av:
Kim Fagerström – ordförande
Pia Svensson – sekreterare
Irina Dichenkova – kassör
Robert Johansson – vägfogde
Glenn Sjögren – ledamot
Lars Lindin – suppleant
Sebastian Ahlbaum – suppleant
Revisorer:
Krister Larsson
Lars-Olov Börjesson
Revisorssuppleanter:
Stefan Langendorf
Jeanette Dässman
Du är välkommen att kontakta styrelsen genom att skicka ett mail till: styrelsen@glomstasamfallighet.se